QĐND Online - Trong 2 ngày từ 7 đến 8-4, Đoàn công tác của Quân khu 3 đã kiểm tra công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Bình quý 1 năm 2015.

Với phương châm xây dựng “Số lượng hợp lý, chất lượng cao, hoạt động hiệu quả”, đến nay, Thái Bình đã tổ chức kiện toàn 100% Ban CHQS xã, phường, thị trấn, các cơ quan tổ chức theo Luật dân quân tự vệ. Lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt được rà soát, kiện toàn, xây dựng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, gọn địa bàn, đạt tỷ lệ 1,32% so với dân số; tỷ lệ đảng viên chiếm trên 20%. Do làm tốt công tác chuẩn bị, đến nay đã có trên 93% đầu mối đơn vị  tổ chức huấn luyện, đảm bảo đủ thời gian, nội dung theo quy định với quân số tham gia đạt trên 80%, qua kiểm tra kết quả các đơn vị đạt khá. Thường xuyên duy trì tốt công tác phối hợp hoạt động với lực lượng công an trên địa bàn tổ chức tuần tra, canh gác nhân dịp lễ, tết, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; vận động thanh niên hăng hái tham gia khám tuyển quân sự .v.v.

Dân quân tự vệ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, tham gia hội thao nội dung đào đắp công sự ngụy trang.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới LLVT tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng, nhất là về chính trị; triển khai huấn luyện cho DQTV binh chủng, dân quân biển theo kế hoạch đảm bảo an toàn, chất lượng.

VĂN DŨNG