QĐND Online - Thực hiện phong trào thi đua “Ba thực chất” trong huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới đợt 2 năm 2014, xác định đó là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Những ngày cuối tháng 8, trên các thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395), cán bộ chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 đang chạy đua cùng thời gian, hoàn thành từng phần việc tu sửa, làm mới thao trường, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới đợt 2 năm 2014. Thượng úy Hoàng Huy Cầm, Đại đội trưởng cho biết:  “Số chiến sĩ cũ đơn vị quản lý đã xuất ngũ từ cuối tháng 7, khối lượng công việc nhiều nên đơn vị phải huy động mọi nguồn lực để tu sửa, làm mới thao trường bảo đảm chất lượng tốt nhất. Ngoài thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được Tiểu đoàn phân công, đơn vị còn tập trung tu sửa, đóng mới hệ thống bia bắn AK bài 1, thông qua giáo án huấn luyện, chuẩn bị mô hình, học cụ…sẵn sàng bước vào huấn luyện đạt kết quả cao ngay từ những ngày đầu”.

Tại thao trường huấn luyện chiến thuật của Tiểu đoàn 2, vừa quan sát Thiếu úy Nguyễn Văn Tuấn, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 5 thông qua nội dung bài giảng chiến thuật “Các tư thế vận động trên chiến trường”. Đại úy Phạm Minh Hoàng, Tiểu đoàn trưởng chia sẻ: “Thông qua giáo án là dịp để đơn vị bồi dưỡng thêm về trình độ, năng lực cho cán bộ trực tiếp huấn luyện, kịp thời phát hiện những hạn chế, qua đó giúp chỉ huy thống nhất về tổ chức, phương pháp huấn luyện chung cho toàn đơn vị. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ có điều kiện “học mới ôn cũ”, bồi dưỡng kiến thức cho cả cấp dưới và cấp trên”.

Theo Trung tá Tô Thành Quyết, Trung đoàn trưởng Trung đoàn: Huấn luyện chiến sĩ mới đợt 2, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Cơ bản-thiết thực-vững chắc”, huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, đảm bảo quân số, thời gian, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phấn đấu kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

“Đơn vị đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường bãi tập theo đúng quy định: Tu sửa, làm mới 1.590 học cụ, bia bảng các loại; làm mới hơn 1.000 sổ sách, giáo án bảo đảm chất lượng; ngoài số lượng thao trường hiện có, đơn vị còn chủ động liên hệ với địa phương trên địa bàn đóng quân mượn đất xây dựng thêm thao trường huấn luyện, bảo đảm chỉ tiêu mỗi đại đội huấn luyện chiến sĩ mới đều có thao trường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, sân huấn luyện điều lệnh, bãi tập thể lực. Cùng với đó trung đoàn cũng chú trọng lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm thành lập các khung huấn luyện, chuẩn bị tốt về doanh trại, nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, công tác, vui chơi giải trí của chiến sĩ một cách tốt nhất. Đồng thời mở lớp tập huấn cho hơn 100 đồng chí cán bộ tiểu đội trưởng, trung đội và đại đội, tập trung vào các nội dung: Ba tiếng nổ, tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật...” - Trung tá Tô Thành Quyết cho biết thêm.  

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 củng cố thao trường chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới đợt 2-2014.

Để công tác huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả cao, Đảng ủy và cấp ủy chi bộ các cơ quan, đơn vị bám sát chủ trương về thực hiện “Ba thực chất” trong huấn luyện, gồm: “Lên lớp thực chất; ôn luyện thực chất; kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất”, có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, quyết tâm giành kết quả cao ngay từ ngày đầu, tháng đầu. Trong đó, trên cơ sở cụ thể hóa nghị quyết, đơn vị đề ra các biện pháp như: Đến thao trường đúng thời gian quy định; duy trì chế độ luyện tập ngoài giờ để chiến sĩ mới tiếp thu bài nhanh hơn; phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn thanh niên, hội đồng quân nhân trong việc duy trì giờ học, ngày học thanh niên tự quản; đôi bạn học tập, đôi bạn cùng tiến; tổ chức các trò chơi quân sự, tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế đội hội thao, hội thi, kiểm tra chéo giữa các đơn vị nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện ở từng buổi tập, sau từng khoa mục...Với sự tích cực, chủ động của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, tin tưởng rằng Trung đoàn 2 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới đợt 2 năm 2014.

Bài, ảnh: MINH THIỆN