QĐND Online - Sáng 24-6, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình tổ chức kiểm tra, báo động 100% quân số trong toàn lực lượng, sẵn sàng cơ động ứng cứu trước cơn bão số 1.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra lực lượng phòng, chống lụt bão của Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ.
Lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu bão của Ban CHQS huyện Đông Hưng.

Trước diễn biến của bão số 1, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát lệnh báo động từ thường xuyên lên cao, đồng thời tổ chức kiểm tra trực tiếp các nơi xung yếu, trọng tâm các xã ven biển của huyện Tiền Hải, Thái Thụy. Quân số, phương tiện, cơ sở vật chất tham gia phòng, chống lụt bão của các đơn vị trong toàn lực lượng đã ở mức báo động cao; sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có lệnh. Cụ thể, đối với hai địa phương tuyến biển sử dụng 3 trung đội dân quân biển phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức 3 đội tìm kiếm cứu nạn mỗi đội quân số 30 đồng chí và 2 tàu cứu nạn công suất từ 350 đến 450CV. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn trong nội địa, phối hợp với các lực lượng tập trung phòng chống các nơi đê, kè, cống xung yếu; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước diễn biến phức tạp của cơn bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Nhằm nâng cao công tác ứng cứu, vừa qua Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cấp bổ sung một xuồng cứu nạn, công suất 660CV, trên 300 áo phao, 5 nhà bạt, 5 phao giường và nhiều thiết bị khác cho Ban CHQS huyện Tiền Hải.

Tin, ảnh: THÀNH ĐÔ-VĂN DŨNG