QĐND Online - Sáng 21-9, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình tổ chức tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2011-2015) và phát động thi đua đột kích “Tháng hành động Kiểu mẫu”. Đại tá Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

5 năm qua, công tác huấn luyện của LLVT tỉnh đã hoàn thành toàn diện với những kết quả nổi bật. Trong đó, đã huy động trên 5.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ củng cố tu sửa hệ thống bãi tập; củng cố và làm mới trên 10.000 học cụ các loại, có 22 sáng kiến và 45 cải tiến được triển khai ứng dụng rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Đã có hàng trăm lượt cán bộ tham gia tập huấn cấp Bộ, Quân khu và tổ chức tập huấn cho gần 8.000 lượt cán bộ, kết quả tỷ lệ khá giỏi đạt từ 75 đến 80%; đến nay 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm huấn luyện.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã thường xuyên duy trì nghiêm chế độ huấn luyện ở cơ quan và các đơn vị, tập trung vào các đơn vị cơ động sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ A2, chiến đấu bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, kết hợp huấn luyện hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, huấn luyện giáo dục chính trị… Lực lượng dự bị động viên được huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên đạt trên 95%, lực lượng DQTV tham gia huấn luyện đạt trên 97%, đảm bảo đủ thời gian huấn luyện; kết quả đạt khá. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh dùng nguồn kinh phí của địa phương đào tạo trên 300 cán bộ quân sự cơ sở, mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho trên 75.000 đối tượng; tổ chức giáo dục quốc phòng-an ninh cho trên 300.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn; qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 85% đạt khá, giỏi. Tổ chức diễn tập một cuộc KVPT tỉnh, 8 cuộc diễn tập KVPT huyện, thành phố và chỉ đạo 100% xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trị an đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt yêu cầu mục đích đề ra. Tham gia hàng chục cuộc hội thi, hội thao cấp toàn quân, Quân khu và tổ chức 13 cuộc, kết quả LLVT tỉnh luôn đạt thứ hạng cao, được cấp trên ghi nhận. Tổ chức học tập 134 chuyên đề về chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế, chính trị của địa phương và các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng.

Trong thời gian tới, LLVT tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm: rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT, tạo chuyển biến sâu sắc về  nhận thức, tư tưởng về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới; kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng lực lượng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp; tiếp tục đổi mới về nội dung, phương pháp; đảm bảo đầy đủ, kịp thời vật chất, lực lượng, phương tiện hậu cần-kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ và huấn luyện, kiểm tra, hội thi, hội thao; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Tại hội nghị, có 17 tập thể, 21 cá nhân được Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện.

VĂN DŨNG