Thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com
Những phong trào yêu nước chống Pháp-Nhật - Tổng khởi nghĩa tháng TámNhững phong trào yêu nước chống Pháp-Nhật - Tổng khởi nghĩa tháng Tám05/04/2012 16:47
Sau khi kết thúc giai đoạn tiến công xâm lược nước ta, có bọn phong kiến phản động triều Nguyễn làm tay sai, thực dân Pháp đã thi hành những chính sách vô cùng tàn bạo, nham hiểm nhằm kìm kẹp, bóc lột nhân dân ta.
Đồng bằng khu 3 – địa bàn chiến lược quan trọng trong đấu tranh cách mạng và kháng chiếnĐồng bằng khu 3 – địa bàn chiến lược quan trọng trong đấu tranh cách mạng và kháng chiến08/03/2012 09:19
QK3 - Liên khu 3 được hình thành trên cơ sở hợp nhất Chiến khu 2 (hữu ngạn sông Hồng) và Chiến khu 3 (tả ngạn sông Hồng). Hai năm cuối cuộc kháng chiến chống Pháp (từ tháng 7-1954) Liên khu 3 lại tách thành Khu 3 và khu Tả Ngạn trực thuộc Trung ương...
go top